Reglement

BikeFestHest

Bij inschrijving verklaart iedere deelnemer dit reglement gelezen en goedgekeurd te hebben en zich aan de algemene voorwaarden te houden.

  1. De Powerbikers Challenge (5e editie) is een sportief mountainbikegebeuren dat doorgaat op 22 april 2023 op en rond de Heistse berg.  De bedoeling is om in 3 uur zoveel mogelijk rondes af te leggen. Het aantal afgelegde rondes zal automatisch worden geregistreerd.  De rangschikking is te volgen via de commentator, via tussenstanden op de schermen alsook live op my.raceresult.com.  Iedereen aanvaardt de werking van dit systeem en discussies zijn uitgesloten.  Achteraf zal de uitslag te zien zijn op de website van de organisatie alsook op andere sociale media.
  2. Er worden enkel mountainbikes toegelaten. e-bikes, gravel bikes en/of cross fietsen zijn verboden en het dragen van een fietshelm is verplicht.  De organisatie is gemachtigd om in geval van onsportief gedrag een deelnemer te schorsen en dus uit de proef te nemen.  Elke deelnemer is gehouden het reglement te volgen en de wegcode na te leven.  Respect voor de natuur staat centraal, dit omvat ook respect voor afgebakende privé terreinen, aanplantingen, etc. De deelnemers verklaren in uitstekende gezondheid te verkeren en nemen deel op eigen verantwoordelijkheid.
  3. De deelnemers hebben de keuze om deel te nemen als team of als solo. Teams worden onderverdeeld in heren, dames of een gemengd team, solorijders worden opgedeeld in -40 en +40 jaar voor de mannen, naast een aparte reeks voor de vrouwen.  Per team zijn er min. 2 of max. 3 deelnemers.  Elke deelnemer is minstens 16 jaar.  Een gemengde ploeg bestaat uit minstens één vrouw dewelke minimum 5 rondes dient af te leggen gedurende de wedstrijd.
  4. Voorinschrijving via my.raceresult.com is verplicht en kan tot en met 10 april 2023 behoudens vervroegde afsluiting.  Uw inschrijving is definitief bij de betaling van 45€ per team of 20€ per solorijder.  Inbegrepen bij het inschrijvingsgeld zijn: startgeld, gebruik chip of nummerbord voor aan het stuur, medische assistentie, een verzekering tegen lichamelijke ongevallen, sportdrank en versnaperingen in de bevoorradingszone, alsook een attentie voor de 3 snelste per categorie.
  5. Iedere deelnemer dient zich aan te melden aan het secretariaat tussen 12.00u en 13.30u. Hier worden alle inschrijvingen gecontroleerd en zal een identiteitskaart, rijbewijs of bankkaart gevraagd worden als waarborg voor de chip of het nummerbord.  Deelnemers die zich na 13.30u aanmelden riskeren om niet te kunnen starten en verliezen hun recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.  Het parcours kan enkel verkend worden vanaf 12.30u, voor de start om 14.00u.  De solo’s vertrekken eerst, 2 minuten later starten de teams. De wedstrijd eindigt voor elke deelnemer wanneer hij/zij de finishlijn overschrijdt na 17.00u.  Elk rondje dat begonnen is voor 17.00u moet nog afgewerkt worden en telt mee voor het aantal rondjes en de einduitslag.
  6. Elke solorijder krijgt een nummerbordje met ingewerkte chip voor aan het stuur. Elk team krijgt een chip die in een bidon dient aangebracht te worden in een vrije bidonhouder op de mountainbike van de deelnemer die op dat moment aan het rijden is en dewelke enkel in de wisselzone mag worden doorgegeven. Achteraf worden de chips en de nummerbordjes terug binnengebracht op het secretariaat.  Bij opzettelijke beschadiging of verlies wordt er een schadevergoeding gevraagd.
  7. Het volledige parcours is duidelijk afgebakend en dient gevolgd te worden. Deelnemers die afwijken van het parcours krijgen bij een eerste verwittiging één strafronde toegewezen, bij een 2e verwittiging zal de ploeg of solorijder gediskwalificeerd worden.  In geval van een technisch probleem of materiaalbreuk is het toegestaan om ter plaatste te depanneren, zonder de andere deelnemers te hinderen.  Bij pech dient de aangevatte ronde afgelegd te worden in de juiste richting zonder dat de deelnemer het parcours verlaat.  In de nabijheid van de wisselzone wordt er technische bijstand verleend.
  8. Deelnemende teams krijgen een ruimte aangewezen in het rennerspark waar er eventueel een partytentje kan geplaatst worden van 3x4m.
  9. Veiligheid van de deelnemers is de hoogste prioriteit van de organisatie.  De organisatie kan beslissen tot stopzetten van de Powerbikers Challenge bij zware ongevallen of bij gevaarlijke weersomstandigheden.  De organisatie is verzekerd voor hun aansprakelijkheid in geval van fysieke ongevallen voor de deelnemers tijdens het evenement.  Deelnemers dewelke een ongevalsaangifte wensen in te dienen moeten op de dag van het event zelf hun ongeval melden aan het secretariaat zodat de benodigde documenten kunnen ingediend worden .  De deelnemers zien echter af van enige claim t.o.v. de organisatie voor diefstal, alsook van diefstal van materieel in de bewaakte fietsenstalling, schade aan materieel, en voor eventuele andere schade of fysieke ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt zijn door de deelname aan dit evenement.  De organisatie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
  10. Er worden foto’s en videomateriaal gemaakt op dit evenement. Dit beeldmateriaal kan gepubliceerd worden in de nieuwsbrief of op sociale media. Door je in te schrijven ga je akkoord dat beeldmateriaal met jouw afbeelding gemaakt en gepubliceerd mag worden. BikeFestHest is een publiek evenement waarbij foto’s en filmmateriaal wordt gemaakt waarop personen herkenbaar kunnen zijn afgebeeld in het kader van dit event.
%d bloggers liken dit: